Korthals overleeft debat over drugs

Minister Korthals van Justitie heeft gisteren het spoeddebat over de bolletjeskoeriers op Schiphol overleefd.

De voltallige oppositie diende op initiatief van het CDA een motie van afkeuring in, waarin Korthals laks optreden bij de aanpak van de Schipholproblematiek werd verweten. Bovendien zou hij eind vorig jaar de Tweede Kamer onvoldoende hebben geïnformeerd.

Ook de regeringspartijen PvdA en D66 hadden forse kritiek op de minister.

D66-woordvoerder Dittrich sprak over ,,tekortgeschoten politiek management'', terwijl de Kamer beter geïnformeerd had kunnen worden. Maar D66 had voldoende vertrouwen in Korthals om hem het pakket noodmaatregelen ter beteugeling van de problematiek toe te vertrouwen.

PvdA-woordvoerder Van Oven sprak van ,,omfloerste informatieverstrekking'' door de minister. Het Schipholbeleid spoorde volgens Van Oven niet met het beeld dat Korthals tot voor kort van zijn beleid schetste, namelijk dat hij weer rust bij justitie heeft gebracht. Er was juist sprake van ,,behoorlijke paniek'' bij het openbaar ministerie. Maar inmiddels, aldus Van Oven, heeft de minister het ,,incidentele beleid van vorig jaar omgezet in structureel beleid.''

GroenLinks-woordvoerster Halsema schreef de steun van D66 en PvdA voor de minister toe aan de naderende verkiezingen die een kabinetscrisis ongewenst maken. Zijn eigen partij, de VVD, steunde Korthals onverkort.

Korthals zei dat hij de Kamer niet eerder kón informeren over de toestand op Schiphol, doordat hij de oplossingen nog niet voorhanden had. Bovendien had hij lange tijd de hoop dat hij ook zonder noodwetten, zoals groepsdetentie van arrestanten, tot een oplossing kon komen.

Vorig jaar zijn niet alleen op Schiphol, maar ook elders in het land veel meer arrestanten weggestuurd dan de twaalf over wie Korthals op 10 december in een brief aan de Kamer repte. [Vervolg HEENZENDINGEN: pagina 3]

HEENZENDINGEN

In half jaar 48 mensen vrijgelaten

[Vervolg van pagina 1] In de laatste helft van vorig jaar zijn er in het totaal 48 arrestanten voortijdig op vrije voeten gesteld, zo liet Korthals de Kamer gisteren halverwege het spoeddebat schriftelijk weten. Zo stuurde justitie in Amsterdam zeven buitenlandse vrouwen weg die in de binnenstad betrapt waren op diefstal, zakkenrollerij en vervalste identiteitspapieren. Voor hen was geen cel voorhanden.

De heengezonden arrestanten kregen een dagvaarding mee en zijn overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Een woordvoerster van het Amsterdamse parket bevestigt dat de kans groot is dat de meesten van hen niet ter zitting komen opdagen. In Breda zijn tussen eind oktober en begin december 11 verdachten van diefstal weg gestuurd. In Den Haag ging het om een minderjarige verdachte van diefstal in vereniging. Op de luchthaven Schiphol zijn in die periode 28 verdachten weggestuurd.

De fractiewoordvoerders konden gisteren nauwelijks spreken over de nieuwe cijfers. Die kregen ze pas toen de meesten al goeddeels door hun spreektijd heen waren. Korthals kon ook voor de komende weken niet uitsluiten dat er nog arrestanten worden heengezonden – zolang de noodwetgeving nog niet van kracht is die extra celcapaciteit mogelijk maakt.

,,De periode tot 1 maart wordt onwaarschijnlijk moeilijk '', aldus de minister. Hij zegde op aandrang van PvdA'er Van Oven toe dat hij de Tweede Kamer zal informeren als ,,overmachtsituaties'' alsnog vervroegde heenzending noodzakelijk maakt. De minister wees er op dat alleen al op Schiphol in de eerste drie weken van dit jaar 173 passagiers zijn opgepakt.

Volgens VVD-woordvoerder Niederer was niet alleen Korthals verantwoordelijk voor de noodsituatie op Schiphol, maar ook staatssecretaris Bos van Financiën (PvdA), als verantwoordelijk bewindsman voor de douane. ,,Die had niet op eigen gezag mensen mogen wegsturen die zoveel cocaïne op zak hadden.'' Van Oven wees er op dat met name tijdens de kerst en oudejaarsdag niemand van het Schipholteam beschikbaar was om arrestanten van de douane over te nemen. Korthals bevestigde dat er in die periode nauwelijks personeel voorhanden was.