Kalveren met antibiotica toch in winkel

Door overbelasting in laboratoria van TNO zijn in december twee kalveren met het verboden en mogelijk schadelijke antibioticum chlooramphenicol in de winkel terechtgekomen.

Dat schrijft minister Brinkhorst (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Chlooramphenicol, dat als groeibevorderaar voor vee kan dienen, leidt in zeldzame gevallen bij mensen tot een onbehandelbare vorm van bloedarmoede. Het mag sinds 1994 niet meer worden toegediend aan vee.

Het is de tweede keer in korte tijd dat met chlooramphenicol besmette dieren door de controle glippen. Vorige week werd negentig procent van een abusievelijk vrijgegeven Nederlands kalf inderhaast teruggehaald uit Duitse winkelschappen waar het inmiddels was beland.

Bij de twee nieuwe gevallen ,,kan van een terughaal-actie niet veel meer worden verwacht'', schrijft Brinkhorst, omdat de dieren al in december zijn geslacht. Al in november waren zij bij een steekproef gecontroleerd, maar de uitslagen kwamen pas begin deze week, ,,als gevolg van een overbelasting bij TNO'', aldus Brinkhorst in zijn brief.

Landbouw meldde gisteren dat een Duits kalf dat eveneens met chlooramphenicol besmet was, niet in Nederlandse winkels terecht gekomen is. Het kalf is via Nederland naar Frankrijk geëxporteerd, aldus het ministerie.

Volgens Brinkhorst blijkt uit de incidenten dat het huidige controlesysteem ,,onvoldoende garanties biedt voor de bescherming van de consument.'' Minister Borst (Volksgezondheid) bestreed vanmorgen in een overleg in de Tweede Kamer dat controlerende diensten gebrekkig samenwerkten in een eerder incident over een partij visafval met chlooramphenicol. Hoewel de Keuringsdienst van Waren de partij had afgekeurd, werden de garnalen waar het om ging, verwerkt in Duits veevoer.

De Tweede Kamer steunde vanmorgen in ruime meerderheid de plannen van het kabinet om alle voedselcontrolerende diensten onder te brengen onder één Nederlandse Voedselautoriteit (NVA) onder het ministerie van Volksgezondheid. Doordat de Voedselautoriteit via de Keuringsdienst van Waren ook toezicht houdt op de veiligheid van andere waren, zoals speelgoed, krijgt de instelling overigens een andere naam, kondigde Borst aan. Zij opperde de NVA om te dopen in de Nederlandse Autoriteit voor Voedselveiligheid en Consumentenbescherming.