Europa wil meer actie voor biotechnologie

De Europese Commissie wil met een omvangrijk `actieplan' de ontwikkeling van biotechnologie en levenswetenschappen in de Europese Unie bevorderen. Zo moet worden voorkomen dat de Europese industrie verder achter raakt bij de Verenigde Staten.

Het gisteren gepresenteerde dertig-puntenplan wordt in maart op de top van Barcelona voorgelegd aan de Europese regeringsleiders. ,,Europa staat voor een belangrijke beleidskeuze'', zei Commissie-voorzitter Romano Prodi. ,,Of we accepteren een passieve rol en dragen de gevolgen dat deze technologieën elders worden ontwikkeld, of we ontwikkelen een pro-actief beleid.''

Volgens de Europese Commissie is de publieke opinie in de EU ,,gepolariseerd'' geraakt over genetisch gemodificeerde organismen (gmo's) en specifieke ethische kwesties. Onzekerheid over maatschappelijke acceptatie van technologieën heeft volgens haar de aandacht afgeleid van factoren die de Europese technologische en innovatiecapaciteit bepalen. ,,De keuze is niet of, maar hoe de uitdaging van de nieuwe kennis en z'n toepassingen tegemoet te treden'', zo staat in het actieplan.

Het actieplan, dat een precies tijdschema omvat, gaat over vergroting van de financiële steun voor de biotechnologiesector, bevordering van onderwijs en kennisuitwisseling en harmonisering van Europese regelgeving. Ook moet worden voorkomen dat experts en bedrijven naar elders vertrekken, waar het klimaat voor biotechnologie beter is. De Commissie wil een gestructureerde en permanente maatschappelijke dialoog over ethische en andere kwesties inzake biotechnologie en levenswetenschappen. Volgens de Commissie moeten goede informatie en op wetenschappelijke criteria gebaseerde regelgeving de toepassing van biotechnologische kennis vergemakkelijken.

De Europese Commissie heeft in het zogenoemde `Zesde Raamwerkprogramma' (2003-2006) van Eurocommissaris Philippe Busquin (Onderzoek) al prioriteit gegeven aan biotechnologie en levenswetenschappen met een bedrag van 2,15 miljard euro (4,7 miljard gulden). De Commissie schat dat de Europese markt voor biotechnologie in 2005 zo'n 100 miljard euro zal bedragen. Volgens de Commissie werken in de VS 162.000 mensen in de biotechnologie, tegen 61.000 in de EU. Amerikaanse bedrijven hebben meer risicokapitaal en meer producten in de pijplijn.