Brussel tegen verbod op brandvertrager

De Europese Commissie overweegt Nederland voor het Europese Hof van Justitie te dagen als minister Pronk (VROM) zijn voorgenomen verbod op een broomhoudende brandvertrager niet nader onderbouwt met bewijs voor de risico's van dit product. Dat zeggen ambtenaren van de Commissie. De bewindsman heeft een half jaar geleden bij de Commissie aangekondigd een verbod in te stellen op de productie, import en toepassing van FR (Flame Retardant)-720, een broomhoudende brandvertrager. Het bedrijf Broomchemie in Terneuzen wil deze stof produceren voor toepassing in wasemkappen en afvalwaterpijpen. Voor de productie heeft het bedrijf vergunningen gekregen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat alsmede van de provincie Zeeland. Tegen de vergunningen hebben de Zeeuwse Milieufederatie, Greenpeace alsmede Pronks Inspectie Milieuhygiëne bezwaar aangetekend.

Pronk wil de stof verbieden omdat deze mogelijk een risico vormt voor mens en milieu. Harde wetenschappelijke bewijzen zijn daarvoor niet. De Commissie meent dat een stof alleen verboden kan worden als wetenschappelijk is vastgesteld dat het product het milieu en de gezondheid van de mens schaadt. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben eveneens bezwaren. De brandvertrager wordt sinds vijftien jaar geproduceerd en verhandeld.

Broomchemie bestrijdt dat de stof een risico vormt voor mens en milieu. Het bedrijf heeft een voorlopige risicoanalyse laten maken door een laboratorium. Pronk laat deze nu beoordelen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

    • Arjen Schreuder