Baskenland: rechters massaal op de vlucht

De rechters bij de rechtbanken en gerechtshoven in de Spaanse regio Baskenland werken onder omstandigheden die niet langer hun ,,elementaire rechten'' garanderen. Dat staat in een manifest dat de rechterlijke macht in Baskenland heeft gepubliceerd uit protest tegen de ,,institutionele stilte'' en het gebrek aan steun om zich te beschermen tegen het geweld van de Baskische terreurbeweging ETA.

De rechters menen dat de democratie nergens binnen de Europese Unie zó met voeten wordt getreden als in Baskenland. Zij luidden deze week de noodklok nadat de afgelopen maanden een ware uittocht van rechters heeft plaatsgehad. Sinds een ETA-moordcommando in november de rechter José María Lidón doodschoot toen hij in zijn auto naar de rechtbank reed, zijn tien collega's uit de regio vertrokken. Volgens de laatste schattingen is de helft van de 190 plaatsen voor rechters in Baskenland vacant, terwijl zich geen nieuwe sollicitanten melden.

Het manifest wijst op de aanhoudende bedreigingen die met naam en toenaam genoemde rechters ontvangen. Volgens de ondertekenaars zijn in Baskenland de democratische grondrechten niet langer gewaarborgd.

Vorig jaar protesteerde ook de autonome politie van Baskenland tegen het beleid van het de Baskisch-nationalistische minderheidsregering in de regio. Volgens de agenten van de zogenaamde Ertzaintza verhinderen regionale politieke belangen een effectief optreden tegen de ETA-terreur.

De rechters eisen dat de centrale regering in Madrid met de Baskische regioregering een pact sluit om hun veiligheid te garanderen (door lijfwachten, beveiligde woningen en wisselende werktijden). Verder hopen ze dat met extra geld de openstaande vacatures vervuld kunnen worden.