Amsterdam koopt gebouw Gerrit Rietveld

Het Amsterdams college van B en W trekt ruim 9 miljoen euro uit om de renovatie en nieuwbouw van de Gerrit Rietveld Academie mogelijk te maken. In het door Rietveld zelf ontworpen gebouw is de naar hem vernoemde kunstacademie gevestigd. Het pand wordt een voorbeeld genoemd van het Nieuwe Bouwen en is al jaren dringend aan renovatie toe. Ook wordt de academie te klein voor het aantal studenten. Om die problemen op te lossen wil het college het pand aankopen, het erfpacht afkopen en het huurrecht verwerven. Op die manier kan de kunstacademie haar eigen geld steken in de renovatie en in een uitbreiding van maximaal 6000 vierkante meter in een nieuw pand op het terrein. In de nieuwbouw moet op termijn ook het Sandberg Instituut van de Rietveld komen. De gemeente zal aan de Academie geen huur vragen.