Wie is waar

Ze begonnen op het hoogtepunt van de internet-hype met bravoure en idealen, de oprichters van het beursgenoteerde ICT-bedrijf Aino (I know). De werknemers golden als belangrijkste stakeholders, de waarde voor de aandeelhouders zou daar logisch uit voortvloeien.

Anderhalf jaar na de oprichting lijken de cijfers toch te winnen. De winst is omgeslagen in verlies, in ruim een halfjaar tijd verdwenen twee directieleden. In mei vorig jaar werd directielid Rob van den Berg ontslagen, deze week is directielid Ronald De Buck teruggetreden. ,,Als de cijfers achterblijven en je dus je doelstelling niet hebt behaald, moet je een flinke vent zijn,'' zegt hij, ,,en op een nette manier opstappen.'' De Buck (53) zit al zijn hele leven in de ICT en bezint zich op zijn toekomst. Bedrijfseconoom en chief financial officer van het bedrijf Peter van den Berg is voorgedragen als nieuw directielid. En Ton Janssen, afkomstig van Origin Nederland, is per 15 januari benoemd als algemeen directeur. Volgens directievoorzitter Ren Vos heeft het bedrijf voor de huidige, neergaande markt ,,sterke, ervaren managers nodig''. Overigens zegt hij vast te houden aan het primaat van de medewerkers boven dat van de aandeelhouders: ,,In deze tijd is het menselijk kapitaal nog steeds belangrijk.''

Bij uitzendketen Randstad is een stoelendans gaande. Bestuursvoorzitter Hans Zwarts vertrok per 1 januari nadat grootaandeelhouder F. Goldschmeding zich in deze krant negatief over hem had uitgelaten. Hij werd opgevolgd door zittend bestuurder Cleem Farla. De lege plek in het bestuur is opgevuld door de voormalige directeur van Randstad Nederland Leo Lindelauf. Lindelauf begon 22 jaar geleden bij Randstad als kantoormanager in Maastricht en vindt het ,,fantastisch'' om zijn loopbaan met een bestuurszetel bekroond te zien. Met zijn 50 jaar heeft hij ,,nog geen bijna-doodervaring'', zegt hij, en is hij ,,uitermate ambitieus'' om Randstads large scale-divisie Capac te laten groeien. ,,Daar glimlach ik bij.'' Lindelauf op zijn beurt, wordt opgevolgd door Jan Vermeulen, evenals Farla en Lindelauf afkomstig uit de Randstadstal. Vermeulen wil van Randstad niet alleen marktleider maar ook ,,opinieleider'' maken op het gebied van flexibele arbeid – van parttime werken tot flexcontracten. Volgens Vermeulen moet Randstad op dat gebied ,,een voorbeeldfunctie innemen'' en bedrijven daar vervolgens over adviseren.

Bij Marketinginstituut Nima heeft Jan Meijer (58), afkomstig van ABN Amro, interim-directeur Fetter op gevolgd. Fetter heeft de splitsing binnen het Nima doorgevoerd, waarbij de vereniging van marketeers is losgekoppeld van de Nima-examens.

De splitsing was noodzakelijk omdat de examens noodlijdend zijn, en niet langer de vereniging kunnen subsidiëren. In 2001 leden de examens 140.000 gulden verlies. De financiële situatie heeft bijgedragen aan het vertrek van Fetter, die volgens de leden van het Nima een te duur contract zou hebben.

Bij ING-groep wordt de huidige landenmanager van Groot-Brittannië Philippe Dumas hoofd van de onlangs opgerichte Private Banking-groep, die zich richt op vermogende particulieren. Dumas zal de activiteiten van ING-dochters BBL, BHF, ING Bank en ING Barings Private Bank gaan bundelen. Als landenmanager wordt Dumas, zelf afkomstig van BBL, opgevolgd door Igno van Waesberghe, die na 25 jaar ABN Amro verlaat voor ING.