Wethouder: WAO-plan is probleem voor gemeenten

Het plan van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een nieuw WAO-stelsel schuift een deel van het arbeidsongeschiktheidsprobleem af op gemeenten. Dat zegt de Haagse PvdA-wethouder P. Heijnen (Sociale Zaken). ,,Als het SER-plan wordt ingevoerd, krijgen wij te maken met een grote toeloop van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de bijstand. Over de gevolgen voor gemeenten lijkt de SER niet te hebben nagedacht'', zegt Heijnen, tevens lid van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het akkoord dat de vakbeweging en de werkgevers vorige week op hoofdlijnen sloten voorziet erin dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet aan het werk blijven, eerst WW en daarna een bijstandsuitkering krijgen. ,,De SER denkt dat de WAO-instroom met 75.000 per jaar zal verminderen. Als er daarvan maar 10.000 in de bijstand komen, heeft dat grote gevolgen voor gemeenten'', zegt Heijnen.

Zo moeten gemeenten volgens de huidige systematiek een kwart van de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden uit hun eigen begroting betalen. Heijnen gaat de VNG aansporen te onderzoeken welke financiële en beleidsmatige consequenties het plan precies heeft.

PvdA'er Heijnen vindt dat een eventuele extra instroom van WAO'ers in de bijstand gevolgen moet hebben voor de gesubsidieerde banen (de oude Melkert-banen). Hierover heeft de SER ook een advies in voorbereiding. ,,De werkgevers maken er geen geheim van dat ze de gesubsidieerde arbeid willen afschaffen. Maar deze banen bieden nog steeds veel mensen zonder werk uitkomst.''

Een goede aanpak van de WAO is voor de grote steden van groot belang, aldus Heijnen. ,,In Den Haag is het aantal bijstandsgerechtigden sinds 1998 met 4.500 gedaald, maar er zijn 3.500 WAO'ers bijgekomen'' Het ministerie van Sociale Zaken heeft volgens hem de laatste jaren gemeenten goed aangespoord om mensen uit de bijstand te krijgen, maar ,,voor de WAO is helemaal niemand verantwoordelijk gesteld''.

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken, VVD) heeft deze week in Vrij Nederland ook kritiek op het SER-plan. Het verhogen van de uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten en het afschaffen van de zogeheten `Pemba-boete' voor werkgevers noemt hij een groot risico. ,,Vooral die hogere uitkeringen, dat vind ik een fors voorstel. Daar moet het kabinet nog eens goed naar kijken.'' Dat de WAO-instroom zal verminderen van 100.000 per jaar naar 25.000 per jaar, zoals de SER denkt, noemt hij ,,zeer twijfelachtig''.