Uitstel naturalisatie op Antillen bekeken

Minister Korthals van Justitie gaat onderzoeken of de Nederlandse Antillen de naturalisatietermijn voor migranten die de Antilliaanse nationaliteit aanvragen mag verdubbelen van vijf naar tien jaar. Dat moet de Antillen meer armslag geven bij het weigeren van (onder meer Zuid- Amerikaanse) migranten met justitiële antecedenten of andere achtergronden die naturalisatie ongewenst maken.

Korthals heeft dat eerder deze maand toegezegd tijdens overleg met zijn collega-ministers van Aruba en de Antillen over het tegen gaan van drugssmokkel. De naturalisatietermijn van vijf jaar is vastgelegd in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Nederland zal vasthouden aan de huidige termijn van vijf jaar, aldus een woordvoerder van justitie.

In het overleg is verder afgesproken dat de departementen van Justitie gaan samenwerken bij het in kaart brengen van criminele organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ronselen van drugskoeriers en pogingen douanepersoneel om te kopen. De Registratiekamer moet bepalen in welke mate Nederland en de Antillen informatie mogen uitwisselen over het personenverkeer van en naar Nederland, zo is verder afgesproken. Vanmiddag zou Korthals zich in een spoeddebat met de Tweede Kamer verantwoorden over zijn beleid ten aanzien van de smokkelproblematiek op Schiphol.