Steun parlement plan Bolkestein

Het Europees Parlement gaat akkoord met versnelde regelgevingsprocedures voor financiële markten in de Europese Unie. Hiermee is een zeer belangrijke hindernis weggenomen voor het `Financiële Actieplan' van Eurocommissaris Bolkestein om de EU in 2005 tot één financiële markt te maken. Het voor Bolkestein onaanvaardbare en tegen Europese regels indruisende `terugroeprecht' is nu van tafel.