Stem ministers in uitbreiding EU

De EU-ministers van Financiën worden nauwer betrokken bij de bewaking van de kosten van uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten. Minister Zalm had al eerder een voorstel hiertoe gedaan, maar kreeg pas gisteren tijdens een bijeenkomst in Brussel voldoende steun. De Nederlandse regering heeft zich steeds bezorgd getoond dat de uitgaven voor de landbouw en de structuurfondsen uit de hand gaan lopen bij de toetreding in 2004 van kandidaat-landen.