SCH in zuiderstorm

Banco Santander Central Hispano (SCH) wil een eind maken aan zijn pijnlijke Argentijnse verliezen. Topman Emilio Botin zegt nu dat de Spaanse bank zelfs zijn handen van het land kan aftrekken, als de nieuwe regering geen geloofwaardig reddingsplan weet te presenteren. Een vertrek uit Argentinië lijkt onwaarschijnlijk, gezien de schade die de reputatie van de bank in Latijns-Amerika zou oplopen. Toch zijn de potentiële verliezen van SCH zo hoog, dat zo'n stap steeds verstandiger lijkt.

De bank zette al een bedrag van 1,29 miljard euro opzij. Dat zou overeenkomen met de volledige boekwaarde van de Argentijnse dochter Banco Rio. Maar bij deze reservering is geen rekening gehouden met bijkomende kosten als SCH zou besluiten toch te blijven. Het gaat vooral om de grote kloof tussen de waarde van de in peso's genoteerde uitstaande leningen van Banco Rio en de in dollars genoteerde verplichtingen van de bank. De regering heeft nog niet uiteengezet hoe ze dit probleem, dat het hele Argentijnse financiële stelsel bedreigt, uiteindelijk wil aanpakken. SCH kan proberen de verliezen te beperken door termijncontracten af te sluiten op de zojuist gedevalueerde peso. Maar een groter probleem betreft de uitstaande leningen ter waarde van 6 miljard dollar. Een groot deel daarvan bestaat uit interbancaire leningen. Als banken die niet zo veel buitenlandse steun genieten ten onder gaan, zullen de slechte leningen de pan uit rijzen.

Banco Rio hoeft nog niet geherkapitaliseerd te worden. Maar het is duidelijk dat SCH een grens trekt tot waar de verliezen getolereerd zullen worden. De bank onderstreept dat zij over een grote reeks belangen beschikt die zij kan verkopen als dat nodig is. Maar zoiets is wellicht niet toereikend. Veel van de andere beleggingen van SCH zijn niet liquide. Bovendien wordt ook uit andere hoek druk uitgeoefend op de balans van het concern, die toch al overbelast is door overnames in Latijns-Amerika. SCH zal zich niet meteen uit Argentinië terugtrekken, maar als de regering niet snel omstandigheden schept voor een leefbaar, winstgevend bankstelsel, kan ze daar alsnog toe besluiten.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld