Liberalisering spoorvervoer goederen EU

Het goederenvervoer per spoor moet in de Europese Unie in 2006 volledig zijn geliberaliseerd. De Europese Commissie presenteerde vanmorgen voorstellen voor snellere en verdergaande maatregelen.

Tot nu was uitgegegaan van liberalisering van alleen het internationale railgoederenvervoer per 2008, waarover de EU het eind 2000 eens werd.

De Commissie doet geen voorstellen voor een vrijer passagiersvervoer, wat politiek gevoelig ligt. Eurocommissaris Loyola de Palacio (Transport en Energie) sloot vanmorgen niet uit dat zulke voorstellen er alsnog komen.

Volgens de nieuwe voorstellen moeten de EU-lidstaten hun binnenlandse markt voor railtransport van goederen in 2006 geheel vrijmaken. Dat betekent ook dat een eind komt aan de cabotage, die het buitenlandse vervoersfirma's onmogelijk maakte onderweg lading op te pikken. In 2004-2005 moet er een speciaal Europees Agentschap komen voor de uniformering van technische en veiligheidsnormen voor de railnetten. Een firma die over een licentie beschikt en aan de normen voldoet, krijgt toegang tot het Europese net.

Nu gaat slechts 8 procent van het Europees goederenvervoer per spoor, tegen nog 21 procent in 1970. In de Verenigde Staten is dat 40 procent. De gemiddelde snelheid van een internationale goederentrein is in de EU minder dan 18 kilometer per uur door verschillen technische specificaties, signaliseringssystemen, administratieve procedures, grensbelemmeringen.

Volgens De Palacio kan de snelheid door uniformering in een aantal jaren meer dan worden verdrievoudigd. ,,Zonder maatregelen zal het railtransport worden gemarginaliseerd'', aldus De Palacio. Dat tast de Europese concurrentiekracht aan. Zij wees ook op de verder groeiende goederenstroom na uitbreiding van de EU, waardoor congestie op de wegen nog toeneemt. De vraag naar goederentransport zal in 2010 volgens De Palacio 40 procent hoger zijn dan in 1998.

De voorstellen van De Palacio zijn een uitwerking van haar vorig jaar gepresenteerde `Witboek' over transport. Hierin zijn ook plannen aangekondigd voor heffingen waarin externe kosten (onder meer milieuvervuiling) van verschillende vervoers zijn verreken. Wegvervoer zal dan relatief duurder worden, waardoor railtransport wordt bevorderd. De EU besloot na aanvankelijk Frans verzet ruim een jaar geleden al om vanaf 2003 een begin te maken met liberalisering van het internationale goederenvervoer per spoor op belangrijke internationale netwerken.