Kamer tegen dure topmasterstudies

De Tweede Kamer voelt niets voor het plan van minister Hermans om het universiteiten mogelijk te maken dure `topmasterstudies' te beginnen voor uitblinkende studenten. Een grote meerderheid vindt dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt.

Pagina's 2 en 7 (hoofdartikel)