Kamer tegen dure topmasters

De Tweede Kamer voelt niets voor het plan van minister Hermans (Onderwijs) om het universiteiten mogelijk te maken dure `topmasterstudies' te beginnen voor uitblinkende studenten. Een grote meerderheid vindt dat op die manier de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt.

Dit bleek gisteren tijdens het debat over de nieuwe Wet op het hoger onderwijs. De Tweede Kamer dreigt hierdoor in botsing te komen met de minister, die vindt dat het hoger onderwijs toe is aan verschil in collegegeld. Een universiteit mag van de minister voor een topstudie een bedrag tot ruim 6.800 euro (15.000 gulden) per jaar heffen. Hermans zei voorafgaand aan het debat dat hij daar strak aan zal vasthouden. Studenten die geen hoog collegegeld kunnen betalen, moeten van hem een financiële regeling treffen met de universiteit of geld gaan lenen.

Een ruime meerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks, SP en ChristenUnie wijst dat echter af en eist dat Hermans de regeling uit zijn wetsvoorstel schrapt. Ook D66 en SGP hebben grote bezwaren. ,,Dit is de wereld op zijn kop'', aldus Kamerlid K. Vendrik (GroenLinks). C. Eurlings (CDA): ,,Dat een studie met meer faciliteiten meer geld kost, begrijp ik. Maar waarom dat extra geld bij de student halen?'' Alleen de VVD steunt Hermans voluit.

Ook een ander voorstel van Hermans, het toestaan van selecteren van studenten bij het begin van sommige mastersopleidingen, stuit op verzet uit de Tweede Kamer. Experimenten die nu op universiteiten met selectie worden gehouden, bevallen de Kamer niet, omdat de instellingen allemaal hun eigen selectiecriteria verzinnen. Kamerlid Vendrik (GroenLinks): ,,Op dit moment zijn die selectiecriteria niet transparant voor de buitenstaander.''

De Kamer staat overigens wel achter de invoering van de nieuwe bachelor/masterstructuur in het hoger onderwijs, die Hermans vanaf volgend studiejaar gefaseerd wil invoeren. Instellingen bieden vanaf dan een algemene bachelorsfase aan, bij wetenschappelijke opleidingen gevolgd door een gespecialiseerde mastersfase, vergelijkbaar met de doctoraalfase nu. Hermans wil het hoger onderwijs hiermee internationaal beter vergelijkbaar maken. De titel `doctorandus' verdwijnt, ten gunste van de masterstitel.

discussie

www.nrc.nl/denhaag