Brussel verlaagt claim Europese sociale fondsen

De claim van 200 miljoen euro die de Europese Commissie heeft ingediend wegens de onregelmatigheden bij de besteding in Nederland van geld uit het Europees Sociaal Fonds wordt ,,licht'' naar beneden bijgesteld.

Dat bevestigt directeur budgettaire zaken Prado van het directoraat-generaal Sociale Zaken van de Europese Commissie. De Commissie beslist binnen drie weken over het definitieve bedrag. Topambtenaar Quintin van de Commissie verklaarde eerder vandaag in een commissievergadering van het Europees Parlement dat de vordering ,,naar beneden'' wordt bijgesteld. Zij wilde geen bedrag noemen. Het ministerie van Sociale Zaken wil niet reageren.

De Europese Commissie liet minister Vermeend (Sociale Zaken) afgelopen zomer weten dat Nederland 200 miljoen euro (447 miljoen gulden) gulden moet terugbetalen voor de onjuiste besteding van ESF-geld in de periode 1994-1996. Over de periode 1997-1999 loopt nog een onderzoek.

Het bedrag van 200 miljoen euro is gebaseerd op een steekproef van 45 projecten door de accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken. Daaruit was naar voren gekomen dat bij 41 procent van de projecten sprake was van een onjuiste besteding of grote onzekerheid daarover. Zo was van projecten geen administratie meer voorhanden terwijl dit wel had gemoeten of er waren bijvoorbeeld minder deelnemers geweest dan opgegeven. Omdat Nederland over deze periode Brussel geen extra informatie kon geven, besloot de Europese Commissie de 41 procent te extrapoleren naar het hele ontvangen bedrag aan ESF-geld.

Quintin zei vanmorgen in de commissie begrotingszaken dat Nederland over de 45 onderzochte projecten nadere informatie heeft aangedragen waardoor de extrapolatie lager uitvalt. Europarlementariër M. van Hulten (PvdA) gaat er vanuit dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Directeur budgettaire zaken Prado houdt het op een ,,lichte'' daling.

Oud-Rekenkamer-president Koning concludeerde in augustus na een onderzoek naar de ESF-kwestie dat Nederland minimaal 32 miljoen euro (70 miljoen gulden) moest terugbetalen omdat van slechts 7 procent van de 45 projecten met zekerheid kon worden vastgesteld dat er sprake was van een onjuiste besteding. Een delegatie van de Tweede Kamer kreeg in november evenwel van de Europese Commissie te horen dat Brussel zou vasthouden aan de claim van 200 miljoen euro. ESF-directeur L. Figueres zei toen dat Nederland in tegenstelling tot andere EU-lidstaten geen enkele verbetering bracht in de situatie na Brusselse waarschuwingen.