Zeer thuis in Brusselse dossiers

Zelden zal een nieuwe permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie zo goed thuis zijn geweest in de Brusselse dossiers als Thom de Bruijn (53), die later dit jaar Ben Bot opvolgt.

De Bruijns loopbaan heeft tot dusverre grotendeels in het teken gestaan van de Europese samenwerking. De aimabele Brabander is iemand die oprecht plezier kan beleven aan de vaak tergend langzame processen in EU-verband. ,,Een van de leukste dingen die ik heb gedaan was de cacao-richtlijn'', zei De Bruijn vorig jaar. ,,Het was een zeer langdurige kwestie. Hoeveel vet mag er in chocola dat het toch nog als chocola kan gelden? Het kostte de grootste moeite om het over zulke zaken eens te worden.''

De afgelopen drie jaar was hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken de spin in het web, die er als directeur-generaal Europese Samenwerking voor moest zorgen dat Nederland samenhangende standpunten doorgaf aan de Nederlandse missie in Brussel. Dat is lastiger dan het lijkt, omdat de verschillende Nederlandse ministeries dikwijls zeer uiteenlopende belangen hebben. In deze hoedanigheid was hij de rechterhand van staatssecretaris Benschop (Europese Zaken).

Na de zomer zal het vooral De Bruijns taak zijn om er in Brussel via vaak harde onderhandelingen voor te zorgen dat de Nederlandse standpunten ook daadwerkelijk zijn terug te vinden in het beleid van de EU. Hierbij zal hij zich staande moeten zien te houden tussen de diplomatieke fine fleur uit de andere EU-staten.

Op dit vlak, waarop de huidige PV Bot juist een grote naam had, zal De Bruijn zich nog volledig moeten bewijzen. Anders dan Bot, die na 10 jaar `Brussel' met pensioen gaat, heeft De Bruijn slechts een beperkte diplomatieke ervaring buiten zijn specialisme `Europa'. Eind jaren tachtig was hij enige tijd gestationeerd op de Nederlandse missie in Genève, maar gedurende de jaren negentig zetelde hij weer vooral op het departement aan de Bezuidenhoutse Weg.

Weliswaar was De Bruijn ook vanuit Den Haag dikwijls betrokken bij onderhandelingen, onder andere over het Verdrag van Amsterdam, maar in Brussel zal hij zich onmiskenbaar meer in de vuurlinie bevinden dan hij tot dusverre gewend was. Goede contacten met de pers kunnen daarbij zeer behulpzaam zijn alsook af en toe een goed getimed lek. Correspondenten in Brussel bevestigen dat Bot hierin zeer bedreven was.

De permanente vertegenwoordiger in Brussel geldt als een van de belangrijkste Nederlandse diplomaten. Met enige regelmaat neemt hij op het Torentje van de premier in Den Haag gevoelige kwesties door.