`VS schenden akkoord Genève'

Het Internationale Comité van het Rode Kruis meent dat de Verenigde Staten de Geneefse Conventies voor de behandeling van gevangenen hebben geschonden door foto's van Al-Qaeda-gevangenen vrij te geven.

Pagina 5