Universiteiten al ver met topstudies

Universiteiten zijn al volop bezig met het opzetten van topopleidingen voor uitblinkende studenten. De universiteiten van Rotterdam en Tilburg hebben uitgewerkte plannen voor getalenteerde studenten in de bachelorsfase. De Universiteit Utrecht wil zestien topmastersopleidingen opzetten. Ook de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Maastricht zeggen snel te willen beginnen, maar zijn nog niet verder dan het maken van plannen.

Dat blijkt uit een rondgang langs de universiteiten. De Universiteit Utrecht wil volgend studiejaar met selectieve topopleidingen als wiskunde, theoretische fysica en sociologie beginnen. De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke Universiteit Brabant hebben bij het ministerie van Onderwijs plannen ingediend om een zogeheten `Honours Program' voor uitstekende studenten in de bachelorsfase (de eerste drie studiejaren) op te zetten. Ook de Katholieke Universiteit Nijmegen wil daarmee beginnen, maar na druk van studenten heeft zij besloten niet aan de poort te selecteren.

De universiteiten lopen met hun plannen vooruit op een voorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs, dat de Tweede Kamer vandaag behandelt. Minister Hermans wil het universiteiten mogelijk maken naar eigen inzicht studenten te selecteren voor topopleidingen, waar zij college krijgen van vooraanstaande wetenschappers en intensief begeleid worden.

Van de minister mogen de instellingen daar tot ruim 6.800 euro (bijna 15.000 gulden) collegegeld voor vragen. De universiteiten zeggen geen hoger collegegeld te willen innen voor studenten die aan de topopleidingen willen meedoen, maar sluiten een verhoging evenmin uit.

Een ruime meerderheid van de Kamer steunt het stichten van top-opleidingen, maar vindt dat Hermans het heffen van hoger collegegeld moet verbieden. CDA-Kamerlid C. Eurlings: ,,Dat sluipt er anders vanzelf in.'' Volgens Hermans is er op den duur echter niet aan hoger collegegeld te ontkomen.

De studentenbonden LSVb en ISO zijn boos over de plannen van de universiteiten om uitblinkende studenten te selecteren. ,,Een opleiding moet voor iedereen toegankelijk zijn'', zegt ISO-voorzitter Jonathan Zondag. ,,De universiteiten zijn in een prestigeslag verwikkeld om zich te profileren, waar de student de dupe van is.''