Personalia

De nieuwe ambassadeur in Jakarta wordt de huidige gezant in Suriname, mr. R.J. Treffers. Voorts gaat prof. dr. P.M. Kurpershoek, thans nog directeur Afrika en Midden-Oosten op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, naar Islamabad (Pakistan). Mr. I.M. de Jong, die nu nog werkt als plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de EU in Brussel, verhuist naar Genève, waar hij permanent vertegenwoordiger wordt. De huidige ambassadeur in Argentinië, drs. J.E. Craanen, wordt eerste man op de Nederlandse ambassade in Warschau.