Personalia

Het kabinet heeft mr. J.M.V.A. graaf de Marchant et d'Ansembourg, die nu nog is gestationeerd in Madrid, benoemd tot ambassadeur in Londen. Hij volgt mr. W.O. baron Bentinck van Schoonheten op. De Marchant wordt op zijn beurt in Madrid vervangen door mr. S. baron van Heemstra, die nu nog in Jakarta zetelt.