Miljarden inzet bij EU-proces

Nederlandse multinationals zijn vandaag een procedure begonnen bij de Europese rechter in Luxemburg waarbij de inzet miljarden euro bedraagt. Het voortbestaan van de zogeheten concernfinancieringsmaatregel staat op het spel, nu eurocommissaris Monti (Mededinging) een onderzoek heeft aangekondigd. Hij dreigt bij bedrijven die van de regeling gebruik hebben gemaakt het genoten belastingvoordeel met terugwerkende kracht en met rente terug te vorderen.

In totaal 87 Nederlandse bedrijven met buitenlandse activiteiten maken sinds 1997 gebruik van de fiscale regeling. Die komt er op neer dat het `moederbedrijf' tegen fiscaal gunstige voorwaarden geld kan lenen aan zijn buitenlandse dochters. Het is een uitstel van de belastingen, die zorgt voor een verlaging van de effectieve belastingdruk van 35 naar 15 procent. De regeling maakt Nederland voor multinationals aantrekkelijk om zich te vestigen.

De Europese Commissie verdenkt Nederland ervan via de maatregel verpakte staatssteun te geven aan de bedrijven. Op initiatief van Monti begon de Commissie vorig jaar juli een onderzoek om daar definitief uitsluitsel over te geven. Ook enkele andere soortgelijke regelingen in zeven andere Europese lidstaten (onder meer België en Frankrijk) worden onderzocht. Advocaat E. Pijnacker Hordijk van De Brauw, die namens de bedrijven procedeert, wil dat de commissie de procedure herziet. ,,Bedrijven verkeren nu in onzekerheid over de toekomst omdat er eventueel met terugwerkende kracht geld terug wordt gevorderd''. Ondernemersvereniging VNO-NCW steunt de 87 bedrijven.