Gemeenten willen zelf gaan bekeuren

Gemeenten willen zelf bekeuringen kunnen uitdelen voor bepaalde verkeersovertredingen. Het gaat onder meer om te hard rijden, het negeren van een rood verkeerslicht en fietsen op de stoep. De handhaving van deze regels zou voor een deel naar het lokale bestuur moeten worden overgedragen.

Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is dat de Kamer volgende week donderdag (31 januari) overleg voert met de ministers Netelenbos (Verkeer) en Korthals (Justitie) over verkeersveiligheid.

De VNG staat niet alleen in haar pleidooi. Volgens VNG Magazine van 18 januari pleiten ook het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer voor zogeheten `bestuurlijke handhaving' van verkeersovertredingen. Zij menen dat lokale overheden meer tijd zullen steken in controles, omdat zij de opbrengst van verkeersboetes zelf mogen houden. De VNG stelt het parkeerbeleid als voorbeeld. De handhaving hiervan wordt uitgevoerd door de gemeente.

Gemeenten zijn als wegbeheerder bevoegd verkeersbesluiten te nemen, maar mogen deze niet handhaven. De VNG constateert dat er bij justitie en politie veel te weinig capaciteit is, waardoor deze instanties geen prioriteit geven aan controles op dit soort verkeersregels.

Als politie en justitie wel tot actie overgaan, aldus de VNG, gebeurt dat op doorgaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom en op basis van cijfers over het aantal doden en (zwaar)gewonden in het verkeer. De belangenorganisatie vindt dat handhaving van de regels in gewone woon- en winkelgebieden tekortschiet, hoewel hier toch veel overtredingen worden begaan en ongevallen plaatshebben.