Franse verplegers en artsen staken in ziekenhuizen

Artsen en verplegend personeel in Franse ziekenhuizen staken vandaag uit onvrede over werkdruk en te lage salarissen. Morgen volgt `een dag zonder artsen'. Het medisch personeel heeft vooral kritiek op de door de regering-Jospin ingevoerde 35-urige werkweek. Volgens de bonden hebben de ziekenhuizen geen extra geld gekregen voor nieuw personeel. Minister van Volksgezondheid Kouchner acht herziening van de te dure gezondheidszorg onontkoombaar. Dit weekeinde leidde een griepepidemie tot chaos bij eerstehulpklinieken. Huisartsen weigerden, gezien de eigen werkdruk, te assisteren.