Euromunten

Volgens briefschrijvers Ewald Lohman en prof. Nuytink (19 januari) is het afschaffen van de munten van 1 en eventueel ook die van 2 cent noch een zaak van De Nederlandsche Bank, noch toegestaan als gevolg van het verdwijnen van het daarop betrekking hebbende artikel in het BW. Wat beiden schijnen te vergeten is dat de regels in dit land niet worden gemaakt door de wetgever, doch door iets minder algemene instanties als kruideniers, bierbrouwers, olieboeren en aannemers. Als het hun beter uitkomt dat de cent verdwijnt, dan gebeurt dat. Het is helaas niet anders.