Driekwart van personeel in zorg tevreden

Ruim driekwart van het personeel in ziekenhuizen en revalidatiecentra is tevreden met zijn werk. Als deze zorgmedewerkers de voor- en nadelen van hun werk afwegen, komen zij uit op het rapportcijfer 6,5.

Dit blijkt uit landelijk onderzoek naar de arbeidsbeleving onder medewerkers in ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorginstellingen die vallen onder de `ziekenhuis-CAO'. Het onderzoek werd verricht door Prismant op verzoek van verschillende vakbonden en de Vereniging van Ziekenhuizen. Deze willen de resultaten gebruiken in de CAO-onderhandelingen die deze week beginnen.

Afgelopen herfst zijn er 163.000 enquêteformulieren verspreid onder ziekenhuisinstellingen, waarvan er ruim 71.000 zijn ingevuld.

Volgens Prismant zijn medewerkers met een managementfunctie het meest tevreden over hun werk en mensen met een hotelfunctie (zoals keuken en schoonmaakwerk) het minste. Medici en wetenschappelijk medewerkers zijn het minst tevreden van allen over hun werktijden, de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk. Het verplegend personeel is het minst tevreden van allen over het salaris.

Volgens de onderzoekers bestaat een sterk verband tussen de mate van tevredenheid en de neiging om elders werk te zoeken. Afgelopen jaar solliciteerde 22 procent van de medewerkers naar een baan elders; in 2000 vertrok 15 procent. In 21 procent van de gevallen betrof het een functie buiten de zorgsector. Ruim 67 procent van de vertrekkers vond werk in een andere zorginstelling, ruim 11 procent stopte met werken.

Prismant wijst erop dat ook een duidelijk oorzakelijk verband bestaat tussen arbeidsvreugde en ziekteverzuim. `Naarmate het verzuim toeneemt', aldus de onderzoekssamenvatting, `is de tevredenheid met het werk en de organisatie lager.' Het verzuim in de ziekenhuisbranche bedroeg in 2001 6,4 procent, exclusief zwangerschapsverloven. Dit is hoger dan in de vijf jaren ervoor, maar lager dan onder ander personeel in de zorg.

Personeel dat valt onder de ziekenhuis-CAO maakt een kwart uit van het totale aantal mensen dat werkzaam is in de zorg.