CPB: te positief over WAO-plan

Het Centraal Planbureau (CPB) tempert het optimisme over het akkoord dat werkgevers en vakbonden vorige week in de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben gesloten over een nieuw WAO-stelsel.

Volgens het CPB is het de vraag of de SER wel mensen met psychische klachten wil en kan uitsluiten van een WAO-uitkering. De tekst die de SER op dit punt heeft uitgebracht is volgens een CPB-woordvoerder te vaag. Zij zegt dat leden van de SER vrijdag een te positief beeld hebben geschetst over de uitkomsten van een quick-scan die het CPB naar het plan heeft gedaan.

Belangrijk onderdeel van het WAO-akkoord, waarover het kabinet nog moet oordelen, is dat alleen werknemers van wie komt vast te staan dat ze vijf jaar niet meer kunnen werken, een volledige WAO-uitkering krijgen. Hun uitkering wordt ten opzichte van nu circa 5 procent verhoogd. Andere zieke werknemers krijgen een aanvulling op het verlies aan inkomen. Zij moeten daarbij wel blijven werken. Mensen met een beperkte handicap krijgen helemaal geen uitkering meer.

Het voorlopige oordeel van het CPB was vorige week van groot belang. Met name de werkgevers wilden de zekerheid hebben dat het SER-plan effect zou hebben op de instroom en in ieder geval niet meer zou gaan kosten dan nu. Toen het CPB een ,,gematigd positief oordeel'' gaf, werd het akkoord in de SER gesloten.

Inmiddels betwijfelt het CPB zelf openlijk of dit oordeel de komende weken, als nadere berekingen worden gedaan, wel in stand blijft. De SER-tekst over het uitsluiten van mensen met psychische klachten is volgens CPB-directiesecretaris J. Timmerhuis zo vaag dat onduidelijk blijft of deze groep buiten de WAO zal worden gehouden. De tekst luidt dat ,,personen met psychische dan wel niet-psychische aandoeningen én herstelmogelijkheden binnen vijf jaar, geen toegang hebben tot de WAO.'' [Vervolg WAO pagina 7]

WAO

SER: handelwijze van CPB wonderlijk

[Vervolg van pagina 1] Volgens het CPB blijkt hier niet uit dat mensen met moeilijk verifieerbare psychische klachten, zoals bijvoorbeeld overspannenheid, van de uitkering uitgesloten kunnen worden. Dit is wel nodig om een reductie van de instroom aan WAO'ers te bewerkstelligen van 100.000 per jaar nu naar circa 25.000 per jaar, zoals de SER denkt te bereiken. Als de moeilijk verifieerbare psychische klachten niet worden uitgesloten van een WAO-uitkering loopt de instroom `slechts' terug tot 40.000 per jaar, aldus het CPB.

De woordvoerder van SER-voorzitter H. Wijffels noemt de handelwijze van het CPB ,,wonderlijk''. ,,Ze hebben er vorige week steeds bovenop gezeten. Er zijn in een laat stadium geen teksten meer gewijzigd. Het kan toch niet zo zijn dat het CPB drie dagen nadien zijn eigen persbericht nuanceert.'' De onderhandelaars hebben er juist bewust voor gekozen om psychische ziekten niet als uitsluitingsgrond te omschrijven maar de duurzaamheid van een ziekte. ,,Verreweg de meeste mensen met psychische klachten zijn binnen vijf jaar genezen, die zullen geen uitkering krijgen.''

Het CPB betwijfelt of keuringsartsen een goed oordeel kunnen geven over het verloop van een ziekte. De bedoeling is dat de SER hier nog duidelijke criteria voor maakt. Het CPB plaatste vrijdag al kantekeningen bij het feit dat het aantrekkelijker wordt om een volledige uitkering te krijgen en er daardoor een aanzuigende werking vanuit kan gaan. Timmerhuis van het CPB noemt nu ook het afschaffen van de `Pemba-boete' voor werkgevers ,,jammer''.