Asielzoekertje wil geen `terugkeerles'

Het terugkeeronderwijs voor alleenstaande asielzoekers (ama`s) is faliekant mislukt. Aan het project, dat in oktober met 38 ama's startte, nemen nog maar een paar asielzoekers deel. Veel leerlingen hebben geen zin in het terugkeeronderwijs, omdat ze daarmee hun uitzetting zouden accepteren. Sommige leerlingen zijn zelfs met onbekende bestemming vertrokken. Ook de slechte samenwerking tussen de verschillende instanties is debet aan het falen van het project. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie.

Ama's krijgen sinds oktober zogeheten terugkeerlessen op een dependance van het Dollard College in Oude Pekela. In plaats van het gebruikelijke integratie-onderwijs krijgen de asielzoekertjes een opleiding die hen moet voorbereiden op terugkeer naar het land van herkomst. Ze krijgen Engels, ICT en reparatietechnieken. Na het voltooien van dit project moeten asielzoekers in staat zijn een eigen bedrijf te starten na een mogelijke terugkeer in hun land. Met dit project, dat mede door de Europese Unie wordt gefinancierd, heeft het Dollard College als eerste school in Nederland de aandacht getracht te verschuiven van integratie naar terugkeer van minderjarige asielzoekers.

VluchtelingenWerk Nederland is niet verrast door het slechte nieuws. Volgens een woordvoerder was het project bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Het was een blunder om asielzoekers meteen na aankomst in Nederland het terugkeeronderwijs te laten volgen, zegt de woordvoerder. ,,Dan is het logisch dat de animo minder is. Ze kwamen om het te maken in Nederland, niet om meteen terug te gaan.''

Volgens VluchtelingenWerk zou dergelijk onderwijs meer kans van slagen hebben als het gegeven zou worden na de definitieve afwijzing van de asielaanvraag.