23 extra bedden intensive care

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft gisteren 23 extra bedden voor de intensive care (ic) voor kinderen toegezegd. Zij deed dit na een aanbeveling van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

De 23 extra bedden zijn een kwart van in totaal 102 bedden die nodig zijn om de ruim 4.500 kinderen die jaarlijks acute zorg nodig hebben, ook daadwerkelijk te kunnen opnemen. Nu komen zeker 1.000 van deze kinderen terecht op gewone kinderafdelingen of op de zogenaamde kinder-ic in buitenlandse ziekenhuizen.

Uitstel van zorg kan ,,dreigende schade'' tot gevolg hebben voor de betrokken kinderen, waarschuwde H. Kingma, inspecteur voor de Volksgezondheid gisteren. Bovendien gaat Borst ervoor zorgen dat het geld voor de kinder-ic ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. Dat gebeurt door de intensive care-afdelingen voor kinderen onder de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen te brengen, nu valt de intensive care onder het algemene budget van het ziekenhuis.

De PvdA-fractie, die minister Borst vanmiddag voor de kwestie van de kinder-ic naar het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer zou roepen, betwijfelt of de toezeggingen nu wel daadwerkelijk worden uitgevoerd. PvdA-woordvoerder Arib: ,,De minister heeft in mei vorig jaar een uitbreiding van 31 bedden op de kinder-ic toegezegd en tot nog toe zijn slechts 2 bedden gerealiseerd.'' Volgens Arib is er bovendien een dringend tekort aan couveuses voor te vroeg geboren baby's. Ze wil dat de minister ook op dit vlak toezeggingen doet.

De Vereniging van Academische Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland gaven mei vorig jaar aan dat er 31 extra bedden op de kinder-ic nodig waren. Volgens de minister was dat een indicatief cijfer. Zij heeft gewacht op het gisteren verschenen onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid om tot een definitieve vaststelling van het aantal bedden te komen.

De minister stelt een speciale werkgroep in voor de uitvoering van de overige aanbevelingen van de Inspectie, zoals meer en beter gespecialiseerd personeel op de kinder-ic, betere opleidingen van ambulancepersoneel en een betere uitrusting van ambulances voor het vervoer van doodzieke kinderen, evenals onderlinge coördinatie van ziekenhuizen.