Veel lawaai in `stille' gebieden Randstad

De tien stilste gebieden van de Randstad zijn niet stil. De stilte in de voor recreatie geschikte natuurgebieden wordt gemiddeld 30 procent van de tijd verstoord door een gemotoriseerde geluidsbron, meestal van auto's en vliegtuigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De doelstelling dat in een stiltegebied geen gebiedsvreemde geluiden te horen mogen zijn, wordt nergens gehaald. De verstoringen door vliegtuigen en wegverkeer liggen twintig tot dertig decibel boven het geluid van het gebied zelf.

Duingebieden zoals de Waterleidingduinen bij Amsterdam en Meijendel bij Den Haag komen het gunstigst uit het onderzoek. Ongeveer even stil zijn de Krimpenerwaard tussen Gouda en Ouderkerk aan den IJssel en het gebied rond Schipluiden, tussen Schiedam en Delft. Student-onderzoekers deden in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu metingen en observaties in de tien stilste gebieden van de Randstad. Negen van deze tien locaties zijn ook officeel door de provincies aangewezen als stiltegebied.

Recreanten storen zich het meest aan geluiden die als niet-typisch voor het gebied worden ervaren, zo blijkt uit een enquête van Natuur en Milieu, waar vijftienhonderd reacties op zijn gekomen. Geluiden die tot het karakter van het stiltegebied worden gerekend komen van dieren, maar ook van tractoren. Het meest ergeren mensen zich aan achtereenvolgens wegverkeer, radio's, vliegtuigen en mobiele telefoons. Geluid van treinverkeer en mederecreanten wordt als minder hinderlijk ervaren.