`Uitvoering WAO-akkoord is probleem'

Het akkoord dat de sociale partners vorige week sloten over een nieuwe WAO, houdt geen rekening met problemen in de uitvoering. Als dat niet verandert, dreigt SER-kroonlid Robin Linschoten het niet te tekenen.

Dat zei Linschoten (VVD) gisteren in het televisieprogramma Buitenhof. Hij werd daar ondervraagd over het `onderhandelaarsakkoord' dat de werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag sloten. Het akkoord zal, nadat het aan de overige SER-leden is voorgelegd, als advies naar het kabinet worden gestuurd.

,,Het is niet mijn gewoonte om slechte voorstellen te ondertekenen en dat wou ik eerlijk gezegd ook zo houden'', zei Linschoten. De liberaal vreest dat met name de keuringsartsen niet overweg kunnen met het huidige akkoord. ,,De bedoeling van het plan is goed, maar (...) met het opschrijven hebben we de uitvoeringspraktijk – de manier waarop dokters daarmee omgaan – nog niet veranderd.''

Met name het schrappen van de boete voor werkgevers die werknemers `de WAO in loodsen' is Linschoten een doorn in het oog. Hij is de bedenker van deze `Pemba-wet' en vindt dat deze net goed begint te werken. De Kamerfracties van VVD en D66 zijn het hiermee eens.

Volgens Linschoten heeft de SER de komende weken zijn handen vol aan het aanpassen van de plannen voordat de politiek er iets mee kan. Volgens SER-voorzitter Wijffels moet het definitieve akkoord in de plenaire raadsvergadering van maart zijn beslag krijgen. Het kabinet wil nog voor de verkiezingen een standpunt innemen, om te voorkomen dat de WAO onderwerp van de verkiezingsstrijd wordt.

Linschoten: ,,Ik denk dat partijen zullen gaan reageren en dan zijn we bezig met de verkiezingscampagne. Als het SER-akkoord (...) wordt vervolmaakt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat een groot deel van de politiek zegt: `Als dat een effectieve methode is, laten we daar met elkaar de schouders eens onder zetten.'''

Het voorlopige SER-akkoord houdt in dat in de toekomst alleen werknemers die `duurzaam en volledig' arbeidsongeschikt zijn nog een volledige WAO-uitkering krijgen. Werknemers die 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen alleen voor de dagen dat ze niet meer werken een (privaat gefinancierde) aanvulling op hun loon. Werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen niets.