Kritiek op interview kroonprins

D66-leider De Graaf vindt het ,,dom'' dat kroonprins Willem-Alexander vorige week de kwestie van zijn aanstaande schoonvader weer heeft opgerakeld. De Graaf zei dat zaterdag in een televisieprogramma.

Willem-Alexander zei vrijdagavond in een vraaggesprek voor de NOS-televisie dat een van de belangrijkste conclusies over het verleden van zijn aanstaande schoonvader in een in opdracht van het kabinet vervaardigd onderzoek valt onder ,,meningen'' van ,,mensen die het onderzocht hebben''. Het betreft de conclusie dat Jorge Zorreguieta in de jaren zeventig geweten moet hebben van grootscheepse schendingen van de mensenrechten in Argentinië. Diens eigen verklaring, dat hij niet op de hoogte was, is volgens Zuid-Amerika-deskundige prof.dr. J.M. Baud, die het rapport maakte, ongeloofwaardig.

Ook andere politieke partijen uitten kritiek op de uitspraken van de kroonprins in het vraaggesprek, dat volgens de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS werd bekeken door vier miljoen kijkers en gewaardeerd met een 7,5. Het Kamerlid Rehwinkel, PvdA-woordvoerder staatsrecht, meent dat Willem-Alexander in zijn uitlatingen is voorbijgegaan aan het gegeven dat het rapport in opdracht van de regering is vervaardigd en in het parlement op brede instemming kan rekenen.

SP-woordvoerster Kant wil van premier Kok weten hoe hij erover denkt. ,,Je kunt de conclusies van Baud toch niet afdoen als een mening, als dit een door de regering zelf ingesteld, onafhankelijk onderzoek betreft?'' In zijn wekelijkse televisiegesprek, vrijdagavond, prees de premier ,,het openhartige gesprek'' en zei hij dat ,,er wat mij betreft op dit onderwerp helemaal niets aan de hand is''.

Overigens refereerde Willem-Alexander niet rechtstreeks aan het onderzoek in opdracht van het kabinet. Zijn verloofde Máxima deed dat wel. [Vervolg KROONPRINS: pagina 3]

KROONPRINS

Baud: geen 'mening'

[Vervolg van pagina 1] Op de vraag van Maartje van Weegen of zij geloofde in ,,onderzoeken en wetenschappers die hebben gezegd `het kan niet anders als dat Zorreguieta wel op de hoogte was van wat er zich afspeelde''', antwoordde Máxima: ,,Uit dat onderzoek van professor Baud? Het is dus zijn mening.'' Willem-Alexander zei vervolgens: ,,Ja, en ook andere mensen die het onderzocht hebben. Ja, het zijn meningen.''

Baud onderstreepte zaterdag in een schriftelijke verklaring dat het in zijn onderzoek niet gaat om ,,een mening''. ,,De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op een uitputtende studie van de beschikbare wetenschappelijke kennis'', aangevuld ,,met nieuw onderzoek en gesprekken met experts en tijdgenoten''.

Baud herhaalt zijn door het kabinet overgenomen conclusie dat ,,het ondenkbaar is'' dat Zorreguieta niets van de repressie zou hebben geweten. Hij was hooggeplaatst in het Videla-regime, reisde en kon kennisnemen van buitenlandse publicaties. Mensenrechtenorganisatiesprotesteerden al tijdens zijn staatssecretarisschap tegen de schendingen van de mensenrechten. In 1978, het jaar van het WK voetbal, waren die protesten ,,zelfs door de Argentijnse regering niet meer te negeren ''.

Volgens Baud gaat het in zijn onderzoek om ,,feiten en argumenten'' die hooguit tot verschillende conclusies kunnen leiden ,,waar het gaat om de politieke en morele consequenties''.

hoofdartikel: pagina 7

persverklaring-baud: www.nrc.nl