Kamer `te mager' ingelicht

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer vinden dat ze de afgelopen jaren ,,te mager'' zijn geïnformeerd over het besluitvormingsproces rond de opvolging van de F-16 straaljager, de Joint Strike Fighter (JSF).

Regeringspartijen PvdA en D66 zeggen dat het ministerie van Defensie diverse interne stukken over dit onderwerp alsnog naar het parlement moet sturen.

Het Tweede-Kamerlid F.Timmermans (PvdA) stelt naar aanleiding van een groot aantal documenten waaruit NRC Handelsblad zaterdag citeerde, dat staatssecretaris Van Hoof (Defensie) ,,steviger had moeten ingrijpen en de Kamer had moeten informeren''.

Uit de stukken blijkt dat de luchtmacht al in 1998 de Amerikaanse JSF als opvolger voor de F-16 had aangewezen. Dat gebeurde nog voordat de Kamer was geïnformeerd over het vervangen van de F-16. Timmermans noemt het ,,uiterst merkwaardig'' dat Van Hoof, blijkens de documenten, wel signaleerde dat de luchtmacht te ver voor de muziek uitliep, maar daarvan de Kamer niet op de hoogte hield. ,,Je kunt je afvragen hoe stevig de politieke aansturing van de krijgsmacht is'', aldus Timmermans, die net als zijn collega N. van 't Riet (D66) alle betrokken documenten wil zien.

Van 't Riet zegt dat zij nu definitief heeft besloten dat Nederland niet moet meedoen aan de ontwikkelingsfase van de JSF. Zo'n besluit zou de facto ook de aankoop van dat toestel betekenen, zo heeft Van Hoof eerder al bevestigd. Het kabinet moet op korte termijn beslissen over participatie in het JSF-project. Daarvoor moet 800 miljoen dollar worden betaald in ruil voor orders voor het bedrijfsleven.

Zowel D66 als PvdA wil een hoorzitting over de zaak. Van 't Riet wil dat nog voor de Kamerverkiezingen van mei; Timmermans pleit al langer voor uitstel van het besluit tot in de nieuwe kabinetsperiode. Het Kamerlid Balemans (VVD) vindt echter dat het kabinet in de komende weken een besluit moet nemen. Balemans zegt het ,,opmerkelijk'' te vinden dat de eerste brief naar de Kamer over de opvolging van de F-16 opzettelijk vaag is gehouden, terwijl intern de luchtmacht openlijk voor de JSF opteerde.

Volgens hem moet Van Hoof na een eventueel kabinetsbesluit met een ,,duidelijk verhaal'' komen. ,,Ook wat de VVD betreft is de koers nog niet gelopen.''