Inspectie ziet tekort aan acute zorg kinderen

In Nederlandse ziekenhuizen bestaat een tekort van 23 bedden op de afdelingen intensive care (IC) voor kinderen. Volgens inspecteur-generaal H. Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgen daardoor jaarlijks ongeveer duizend ernstig zieke kinderen ,,niet de acute zorg die ze nodig hebben''. Volgens Kingma kan een lang uitstel van intensieve zorg ,,dreigende schade'' voor het betrokken kind opleveren.

Kingma baseert zich op het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport Pediatrische intensive care in Nederland van zijn eigen Inspectie Gezondheidszorg. Daarin wordt een beeld geschetst van een dringend tekort aan bedden op de zogeheten kinder-ic, evenals een gebrek aan kennis bij gespecialiseerde kinderartsen (kinder-intensivisten), verpleegkundigen en ambulancepersoneel. ,,Als je eenmaal in een ic-bed ligt, word je goed geholpen'', aldus Kingma, ,,maar hoe kom je in dat bed terecht?''

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer roept minister Borst (Volksgezondheid) morgen voor het wekelijkse vragenuurtje naar de Kamer om zich te verantwoorden voor het beddentekort en de lange duur van het onderzoek van de inspectie. De Kamer en de minister discussiëren al sinds november 2000 over dit onderwerp.

Volgens de inspectie zouden jaarlijks 4.655 kinderen op een intensive care-afdeling moeten worden opgenomen. Voor bijna 1.000 kinderen was vorig jaar evenwel geen plaats. Ze kwamen op een gewone kinderafdeling terecht of op een intensive care-afdeling in het buitenland. Om alle kinderen met een zogeheten ic-indicatie te kunnen opnemen, moeten er in Nederland zeker 102 bedden op speciale afdelingen voor intensieve zorg voor kinderen beschikbaar zijn. Volgens de inspectie bleken door exploitatietekorten, het niet tijdig opvullen van vacatures en het niet aanwenden van de budgetten van ziekenhuizen voor kinder-ic dat er maar 78,7 plaatsen beschikbaar zijn. Dat is een tekort van 23 bedden, een kwart van het totaal.