Windenergie 2

Jammer, staat er eindelijk iemand op die ook geen voorstander is van windmolens, en dan bewijst hij de zaak zo'n slechte dienst. Atoomenergie is voor Nederland afgelopen, de technocraten hebben de burger op zo'n schandalige manier in het ootje genomen dat geen enkele Nederlander nog een atoomenergie-voorstander gelooft. En, hoezee, politiek Den Haag luistert. Over 2 jaar geen atoomenergie meer in Nederland.

Als het voor of tegen van windmolens ter discussie wordt gesteld, dien je dat dus te vergelijken met een soort gemiddelde uitstoot van alle Nederlandse centrales, inbegrepen de elektriciteitopwekkende vuilverbrandingscentrales.

    • Wop Ates