Windenergie 1

In zijn artikel `Windenergie is bepaald niet zaligmakend' (NRC Handelsblad, 14 januari), bespreekt de heer Sluiter een aantal belangwekkende zaken. Het stuk lijkt geschreven als een partituur om welluidende muziek te laten klinken in de oren van technici en markteconomen.

Een argument wordt in het hele stuk niet genoemd: durzaamheid. Windturbines produceren elektriciteit op een duurzame manier. Duurzaam betekent dit: de opwekking van windenergie is niet belastend voor het milieu, zorgt behoudens de fabricage van de turbines en onderhoud niet voor CO2-uitstoot, de `brandstof' is wind en dus gratis en milieuvriendelijk, en als de turbine is afgeschreven, is het enige dat je overhoudt een stapel schroot die je kunt hergebruiken.

Wat doe je als je windenergie niet ziet zitten? Je benadrukt de geringe opbrengst en de opzichtige constructies die in grote getale op het land of voor de kust moeten verrijzen. En je smeert het bestuurders onder de neus dat ze de meest ongelukkige locatie hebben geselecteerd die er maar te kiezen is voor hun grootschalige plannetje. En je vergelijkt deze opzichtige constructies op puur technische en markteconomische gronden met een bescheiden maar krachtige installatie als Borssele. Masten van liefst 80 meter hoog, bladen die cirkels beschrijven met een doorsnede van 40 meter, herrie, dode vogels, toe maar. En dat allemaal voor een maximaal incidenteel vermogen van 1,5 megawatt per stuk terwijl de bescheiden kerncentrale van Borssele in z'n eentje 400 megawatt continu opbrengt. De kool zou het sop niet waard zijn.

Kennelijk houden huishoudens er een andere opinie op na over duurzame energie windenergie dan technici en markteconomen. Ze hebben ook wel iets over voor duurzame energie, anders waren er in 2001 niet liefst 600.000 mensen overgegaan van `grijze' stroom op groene stroom. Er zijn lieden zoals ik die verder gaan en ook nog eens zonnestroompanelen op het dak van hun huizen zetten. Deze panelen produceren stroom die zuiver markteconomisch gezien minstens vijf maal zo duur is als elektriciteit uit Borssele. Maar energie die duurzamer is dan zonne-energie en windenergie moet nog worden uitgevonden. Oplossingen van het type Borssele kunnen om deze reden nooit de juiste zijn om onze energieproblemen op te lossen.