Vrijwilliger

Martine Zuidweg schrijft (`Christelijk hoef je niet te zijn', W&O, 29 december) dat de Amerikaanse student als vrijwilliger in een ziekenhuis werkt, onder andere om ervaring op te doen. Waarom zou de Nederlandse student niet ervaring in een ziekenhuis opdoen door in zijn vrije tijd betaald werk te verrichten? Dat heb ik in de jaren zestig zelf ook gedaan. Het verrichten van vrijwilligerswerk is een vorm van luxe of idealisme. Een student die weinig geld ter beschikking heeft zal dan ook eerder geneigd zijn te kiezen voor betaald werk. De ervaring die hij daarmee opdoet is mooi meegenomen, dus twee vliegen in één klap.