Van Boxtel trekt beperking van gezinsvorming in

Minister Van Boxtel (integratiebeleid) heeft zijn voorstel om gezinsvorming voor migranten met een tijdelijke verblijfstitel onmogelijk te maken, ingetrokken.

Ook zijn plan om de mogelijkheden voor gezinshereniging voor die groep te beperken zijn na overleg daarover met staatssecretaris Kalsbeek van de baan. In plaats daarvan moeten migranten die partner of familie laten overkomen mee betalen aan een inburgeringprogramma, waarvan de kosten tot ongeveer 6.3000 euro kunnen oplopen.

Dat blijkt uit de definitieve versie van de nota Integratie in het perspectief van immigratie waarmee het kabinet gisteren heeft ingestemd.

In november schreef Van Boxtel nog in een nog vertrouwelijke versie van dat rapport aan het kabinet dat gezinsvorming onmogelijk moest worden gemaakt. Hij rechtvaardigde dat voorstel met het argument dat strenger beleid ten aanzien van gezinsbeleid voor immigranten een ,,aanzuigende werking naar Nederland'' moest voorkomen.

Ook zou gezinsvorming met een partner uit het land van herkomst integratie bemoeilijken. Van Boxtel stelde toen nog voor om het Nederlandse gezinsmigratiebeleid in de pas te laten lopen met het elders in Europa geldende beleid. Een woordvoerder van de minister bevestigt dat deze passages ,,na overleg met staatssecretaris Kalsbeek van justitie'' uit de voorstellen is geschrapt.

Overigens gingen Van Boxtels voorstel om gezinshereniging te beperken al minder ver dan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een maand daarvoor had voorgesteld. Die wilde dat recht voor migranten met een tijdelijke verblijfsstatus in zijn geheel schrappen.

In de definitieve versie stelt het kabinet vast dat veel Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen hun huwelijkspartner uit het land van herkomst laten overkomen. Voor Turkse mannen en vrouwen geldt dat voor 80, respectievelijk 75 procent. Onder Marokkanen luiden die percentages 75, respectievelijk 68 procent.

De woordvoerder van minister Van Boxtel kon niet aangeven welk bedrag migranten voor de verplichte inburgeringcursus moeten betalen. Op het niet halen van de cursus staat overigens geen sanctie. Wie zakt, verliest niet zijn of haar recht op een verblijfsvergunning. In 2000 verleende justitie in het totaal 15.955 voorlopige verblijfsvergunningen in het kader van gezinshereniging- en vorming.