Studiehuis wordt minder zwaar

Het examenprogramma voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, het studiehuis, wordt vanaf 2005 verlicht. De technische vakken en biologie en economie worden dan niet meer op verschillende niveaus gegeven. Frans en Duits is op het havo niet langer verplicht, vwo'ers moeten één van deze twee vakken kiezen.

pagina 2