Studiehuis, bron van conflicten

Het studiehuis is al jarenlang bron van ruzie in het onderwijsveld. Wat voorafging aan de gisteren voorgestelde aanpassingen.

Medio 1994 komt minister Ritzen (PvdA) met het voorstel om de bovenbouw in het voortgezet onderwijs grondig te hervormen. In plaats van de vrije keuze aan vakken moeten er vier `profielen' komen: Cultuur en maatschappij, Natuur en gezondheid, Economie en maatschappij en Natuur en techniek. Dit `studiehuis' moet vanaf 1998 worden ingevoerd.

De gezaghebbende Onderwijsraad waarschuwt voor een `overhaaste' invoering van het studiehuis. Het concept vertoont te veel hiaten en de ,,wetenschappelijke basis' is ,,oud en mager'.

Vanaf de invoering in 1998 klagen leraren en leerlingen over de hoge werkdruk. Juni 1999 dringt de Tweede kamer op versoepeling aan. Adelmund zegt daar weinig voor te voelen, maar zwicht voor een scholierendemonstratie op 6 juni 1999. Ze kondigt onverwacht een versoepeling aan, maar moet wijken na druk van de bonden en de universiteiten. Wel komt ze met voorlopige, kleinere aanpassingen.

Eind 2001 constateert de Onderwijsinspectie dat het studiehuis nog steeds overladen is en dat er ,,armoedig' wordt lesgegeven. Het concept moet dringend aangepast worden. Adelmund neemt de kritiek ter harte en komt in januari 2002 met aanpassingen.

Gerectificeerd

Studiehuis

In het artikel Studiehuis, bron van conflicten (in de krant van zaterdag 19 en zondag 20 januari, pagina 2) staat dat de scholierendemonstratie tegen het studiehuis plaatsvond op 6 juni 1999. Die demonstratie was op 6 december 1999.