Rotterdamse moskee als stemlokaal

De Kocatepe-moskee aan het Afrikaanderplein in Rotterdam zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart dienst doen als stemlokaal. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente bevestigd.

De gemeente hoopt zo meer allochtonen naar de stembus te trekken. Volgens raadslid Brahim Bourzik (GroenLinks), die het voorstel indiende, hebben overheidscampagnes op dit punt te weinig effect. ,,Veel islamitische allochtonen gaan vijf keer per dag naar de moskee om te bidden. Als ze daar toch al zijn, is de kans groot dat ze stemmen.'' Het gaat om een experiment. Bourzik hoopt dat er in de toekomst in meer moskeeën kan worden gestemd.

Volgens Bourzik is Den Haag de eerste gemeente in Nederland waar dit zal gebeuren. Een woordvoerster van Binnenlandse Zaken vermoedt ook dat het experiment uniek is. Het ministerie houdt echter niet bij waar stembureaus worden gevestigd. In verschillende gemeenten wordt wel in kerken gestemd.

Ook in de gemeente Den Haag is gekeken naar de mogelijkheid om moskeeën als stemlokaal in te richten – en om dezelfde reden als in Rotterdam. De PvdA-fractie had een voorstel gedaan bij de gemeentelijke dienst die de logistiek van de raadsverkiezingen voorbereidt. Daarop is naar een geschikte moskee gezocht. `Geschikt', betekent volgens een woordvoerder van de gemeente, ,,vrij toegankelijk. Er mogen geen religie-eisen worden gesteld, zoals dat vrouwen niet binnen mogen gaan.'' Eén Haagse moskee kwam zodoende in aanmerking, maar die viel af toen bleek dat die te ver aan de rand van het betreffende kiesdistrict lag.

De kiesbureaus van de gemeenten Amsterdam en Maastricht zijn expliciet tégen het gebruik van moskeeën en kerken als stemlokalen. Hier vreest men dat aanhangers van andere religies niet in een moskee wensen te stemmen. Het Amsterdams gemeenteraadslid Maarten van Poelgeest (net als Bourzik raadslid voor GroenLinks) is ook geen voorstander van het plan. ,,Elke suggestie van het opheffen van de scheiding tussen kerk en staat moet je vermijden. Stembureaus in kerken vind ik ook geen goed idee.''

In Maastricht worden kerken noch moskeeën gebruikt als stemlokaal. Ook hier denkt men dat het mensen zou weerhouden om te gaan stemmen. In andere gemeenten, zoals Almere, Arnhem en Eindhoven, worden ook geen kerken gebruikt als stemlokaal. Hier liggen volgens woordvoerders geen principiële bezwaren aan ten grondslag.

Columnist Sylvain Ephimenco hield dinsdag in Trouw een betoog tegen het Rotterdamse plan. Hij is bang dat kiezers in een moskee beïnvloed zullen worden. ,,Onzin'', vindt Bourzik dat. ,,Het stemlokaal in de moskee moet aan dezelfde eisen voldoen als ieder ander stemlokaal. Er zullen niet alleen Turken en Marokkanen achter het bureau staan. Wat mij betreft zijn het alleen Nederlanders.''

Ephimenco is niet overtuigd. ,,Ik weet niet of er een islamitische partij meedoet aan de verkiezingen in Rotterdam, maar als dat zo is, zal die er zeker voordeel van hebben.'' Hij heeft dezelfde kritiek op stembureaus in kerken, die al langer worden gebruikt. ,,Een kerkgebouw is onlosmakelijk verbonden met het instituut kerk. Ik heb in Nederland altijd gestemd in openbare gebouwen en zo hoort het ook.''

Volgens theoloog Gerrit Manenschijn heeft Ephimenco ongelijk. ,,In Nederland, in het bijzonder in de protestante traditie, heeft de kerk altijd los gestaan van zijn gebouwen.'' Manenschijn is daarom niet tegen een stembureau in godshuizen. ,,En misschien werkt het Rotterdamse plan.''