Rapport stelt België in het ongelijk

België beroept zich ten onrechte op een verdrag uit 1873 dat de Nederlandse overheid verplicht de zogeheten IJzeren Rijn aan de Belgen beschikbaar te stellen. Dat stelt de Maastrichtse bestuursjurist F. Tonnaer in een rapport. In het verdrag van 1873 staat alleen dat er een rechtstreekse verbinding moet komen tussen België en Duitsland, maar die concessie is allang verlopen. ,,In geen enkele regeling is sprake van de verplichting voor Nederland om mee te werken aan de reactivering van de spoorlijn'', zegt Tonnaer. De provincie Limburg ziet in het rapport een steun voor haar verzet tegen het opnieuw in gebruik nemen van het historische tracé van de IJzeren Rijn door Midden-Limburg.