Ouderlijk dilemma: Help je je kind in de bijstand?

Mijn vrouw en ik willen een deel van ons vermogen aan de kinderen schenken, om zo de toekomstige successierechten te drukken. De gedachten gaan uit naar een constructie waarbij ieder kind 100.000 euro ontvangt, vastgelegd in een notariële akte. Gelijktijdig lenen we die bedragen van hen terug, tegen een zakelijke rente. Ieder jaar betalen wij die rente aan de kinderen. Wij houden zo de beschikking over de hoofdsom en de schuld komt in mindering op ons vermogen in box 3, waardoor we minder belasting betalen. Ook kan afgesproken worden dat de ouders het schenkingsrecht betalen. Eén van de kinderen ontvangt echter een bijstandsuitkering. Komt deze uitkering in gevaar bij uitvoering van het plan?

(P. van N.)

Het uitgangspunt van de Algemene bijstandswet (Abw) is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Wie dat niet kan, en ook geen beroep kan doen op een andere wet of sociale voorziening, komt in aanmerking door bijstand.

Voor een vermogen zonder een bepaalde bestemming van bijna 5.000 euro geldt in 2002 een vrijstelling. Uw kind beschikt na uw schenking echter over 100.000 euro belastbaar vermogen in box 3 (net als uw andere kinderen) en krijgt daarom (voorlopig) geen uitkering meer. Of dat bedrag wordt uitgeleend, doet er niet toe. Na het uitlenen is dit kapitaal overigens een bron van onbelaste rente-inkomsten.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld