Nederland niet op griepgolf voorbereid

De Nederlandse overheid legt ten onrechte geen grote voorraden aan van virusremmende middelen die bij een wereldwijde influenza-epidemie het aantal doden aanzienlijk kunnen beperken. Dit zegt viroloog en griepdeskundige prof.dr. A.D.M.E. Osterhaus vandaag in deze krant.

Een wereldwijde epidemie (pandemie) van influenza kan bij onvoldoende vaccins en medicijnen in Nederland 15.000 mensen het leven kosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In de vorige eeuw is drie keer een influenza-pandemie voorgekomen, de laatste keer in 1968-'69.

Volgens Osterhaus heeft de wetenschap de laatste jaren voldoende nieuwe medicijnen opgeleverd om het aantal slachtoffers met zo'n tienduizend terug te brengen. Het ministerie van VWS heeft nog niet besloten of het die medicijnen voor de gehele Nederlandse bevolking zal inslaan.

Bij een griep-pandemie zijn er hoogstwaarschijnlijk geen werkzame vaccins in voldoende aantallen beschikbaar. In 1997 dook in Hongkong een griepvirus op van een nieuw type, dat in staat zou zijn geweest om een pandemie te veroorzaken. Maar het virus bleek niet besmettelijk tussen mensen onderling. Tegen dat type bestaat nog altijd geen vaccin, hoewel sindsdien is geprobeerd het te maken. Als zo'n virustype opduikt dat wèl besmettelijk is tussen mensen, hangt de nieuwe pandemie in de lucht. Osterhaus: ,,Zelfs als er wel een vaccin is, is de vraag of er voldoende is. Het duurt maanden voor de productie op orde is.''

Wetenschap & Onderwijs: pagina 39