Meer vertrouwen herstel economie bij consumenten VS

Amerikaanse consumenten hebben meer vertrouwen in de economie dan op enig ander moment de afgelopen twaalf maanden. De hoop op een betrekkelijk snel economisch herstel blijkt groter dan de angst voor werkloosheid.

Een andere gunstige macro-economische ontwikkeling is de vermindering van het handelstekort. De Amerikaanse export is weliswaar nog steeds zwak, maar de import daalde sterker.

De index van het consumentenvertrouwen, zo meldde de Universiteit van Michigan in zijn periodieke consumentenonderzoek, is voor de vierde achtereenvolgende keer gestegen, van 88,8 in december vorig jaar naar 94,2 nu. Dit overtrof niet alleen de verwachtingen van Wall Street-analisten, het was ook het hoogste cijfer in twaalf maanden.

Het Amerikaanse ministerie van handel berichtte dat het tekort op de handelsbalans in november licht was gedaald tot 27,89 miljard dollar (69,5 miljard gulden). Dit kwam doordat de invoer van goederen flink afnam bij een ongeveer gelijkblijvende uitvoer door de stagnatie in de economische groei in binnen- en buitenland. In oktober werd nog een handelstekort van 29,33 miljard dollar gemeten.

De relatief rooskleurige consumentencijfers waren het laatste teken dat Amerikanen, aangemoedigd door rentedalingen van in totaal 4,75 procent dit jaar, de recessie aankunnen en minder somber zijn over de toekomst. Dit ondanks een daling van de zogenaamde conditie-index, van 99 in december naar 98.1 in januari, waarmee de economische voorwaarden voor Amerikanen in zijn geheel zijn verslechterd. Maar dit heeft hun optimisme kennelijk niet aangetast.

,,De oorzaak van de omgeslagen stemming ligt voor een groot deel bij het agressieve ingrijpen van de Fed. De economie blijkt veerkrachtiger dan veel mensen vreesden'', zo zegt analist voor J.P. Morgan Chase in New York J. Glassman tegen persbureau Reuters.

Economen nemen de index van het consumentenvertrouwen in de regel als een indicator voor het niveau van toekomstige uitgaven, en dat is weer een belangrijke motor voor de economie als geheel.

Hoewel de laatste cijfers over de consumentenuitgaven tijdens het kerstseizoen tegenvallen, waren ze toch nog beter dan werd verwacht. Het lijkt erop dat Amerikanen hun uitgavepatroon niet drastisch hebben aangepast aan de veranderende economische realiteit. Aan de andere kant lijkt de laatste ontslaggolf alweer af te nemen.

De aandelenmarkten, die onlangs verlies boekten in de verwachting dat de Fed zou afzien van een nieuwe renteverlaging, reageerden nauwelijks op de nieuwe positieve macro-economische gegevens.

De aandacht van de meeste beleggers ging uit naar de winst- en verliescijfers, die veel bedrijven deze week bekendmaakten.