Kabinet verlicht overvol studiehuis

Het examenprogramma voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo wordt vanaf 2005 drastisch verlicht. De technische vakken en biologie en economie worden dan niet meer op verschillende niveaus gegeven. Frans en Duits is op de havo niet langer verplicht, vwo'ers moeten een van deze twee vakken kiezen.

Volgens staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) is het vakkenpakket van het zogenaamde studiehuis een aantal jaren te volgepropt in de hoop de aansluiting op het hoger onderwijs te verbeteren. Door het aantal vakken te verminderen en scholen meer ruimte te geven voor eigen invulling van het programma, daalt de werkdruk voor zowel leerlingen als leraren.

Voor havo-leerlingen vervalt geschiedenis/maatschappijleer of algemene natuurwetenschappen. Vwo-scholen kunnen deze stof in andere vakken integreren. Samen met een aantal andere kleine vakken, bijvoorbeeld godsdienst of literatuur, vormen ze vervolgens een combinatiecijfer op de eindlijst van de scholier. Hierdoor is het niet meer mogelijk om door `kleine vakken' voor het diploma te zakken of juist het gemiddelde op te halen.

Een cijferlijst van een havo-leerling telt in de toekomst acht cijfers, waaronder in ieder geval Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en het combinatiecijfer. Vwo'ers moeten in ten minste negen vakken eindexamen doen. Voor hen is een van de vakken Frans of Duits ook verplicht.

Adelmund legt de kabinetsvoorstellen eind januari voor aan de Tweede Kamer. Die moet zich dan uitspreken over haar voorstellen.

De onderwijsorganisaties staan grotendeels achter de kabinetsnotitie, al wijzen zij wel op de noodzaak van investeringen, onder andere voor personeel. Onderwijsbond CNV wijst er wel op dat het voorstel te weinig rekening houdt met leraren. De HBO-raad en de koepelorganisatie van universiteiten VSNU zijn akkoord. Zij treuren niet om het verdwijnen van de indertijd gewenste deeltalen Frans en Duits. Engels heeft deze talen de afgelopen jaren immers grotendeels verdrongen uit het hoger onderwijs.

Een deel van de plannen moet nog verder worden uitgewerkt, zoals de inkrimping van de vier profielen, die richtinggevend moeten blijven in het examenpakket. In overleg met het ministerie van Onderwijs zouden scholen enkele maatregelen al voor 2005 mogen invoeren.