Iran

De Amerikaanse regering heeft Iran gewaarschuwd niet te proberen de interimregering in Afghanistan te destabiliseren. Hierdoor heeft Iran in Bush' vizier de plaats van Irak overgenomen. Met deze tendentieuze opening geeft Carolien Roelants aan hoe zij over Bush' waarschuwing denkt (NRC Handelsblad, 11 januari).

Dit keer heeft Bush echter gelijk. Iran onderneemt wel degelijk activiteiten die destabiliserend werken. En gezien de wankele positie van Afghanistan, is zijn waarschuwing terecht. Zo hebben Iraanse agenten het westen van Afghanistan geïnfiltreerd waar zij lokale leiders bedreigen en omkopen om door Amerika opgezette hulpprogramma's te dwarsbomen. Waarom? Iran heeft geen behoefte aan een pro-westerse buurman, zoals het (en andere omringende landen) tot voor kort geen behoefte had aan een extreem-soennitische buurman. In beide gevallen heeft Iran belang bij een instabiel Afghaans bewind.

Nadat Afghanistan decennialang ten koste van ontelbare doden en verwoestingen, afwisselend is gebruikt en veronachtzaamd, is het de hoogste tijd voor een duurzame wederopbouw. Het moet daarom afgelopen zijn met het vertrouwde eigenbelang van de omringende landen. Dàt signaal hebben de VS aan Iran willen geven. In dit licht had Roelants scherper stelling moeten nemen tegen Iran en is haar gelijkstelling van Iran met Irak ronduit misplaatst. Dit geldt te meer nu Iran bovenaan de lijst staat van landen die het terrorisme steunen, met name vanwege zijn steun aan Hamas en de islamitische Jihad, nog maar te zwijgen van de Libanese Hezbollah. De VS zijn dus nog coulant geweest.