Fractiediscipline

In mijn bijdrage aan `Het nut van zwijgpleisters' (Z, 5 januari) is bij de eindredactie een zinsnede anders weergegeven geïnterpreteerd. Er staat nu: `Wie namens anderen het woord voert, moet hen ook de mond gunnen, zelfs al is het vooraf.' Ik had geschreven: `Wie namens anderen het woord voert, moet hen ook de mond gunnen. Kan het zijn vooraf.'