Euromunten 2

,,Nederlandse bedrijven mogen het gebruik van de munten van één en twee eurocent afschaffen en alle contante bedragen afronden naar vijf cent'', aldus De Nederlandsche Bank in NRC Handelsblad van 16 januari.

Het standpunt van De Nederlandsche Bank is onjuist. Het is in strijd met het Nederlands burgerlijk recht. Artikel 113 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde tot 1 januari 2002: ,,Bij betaling in Nederlands wettig betaalmiddel wordt de verschuldigde geldsom, indien deze niet vijf cent of een veelvoud daarvan beloopt, afgerond op het meest nabij gelegen bedrag dat deelbaar is door vijf en tenminste vijf cent bedraagt''.

Dit artikel is echter vervallen met ingang van 1 januari 2002 ingevolge de Aanpassingswet euro (Wet van 27 september 2001, Staatsblad 2001, 481), zodat afronding niet is toegestaan.