`EU-politie kan snel naar Bosnië'

De nieuwe politiemacht van de Europese Unie kan al de komende zomer actief worden. Javier Solana, de EU-functionaris voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, overlegt met de EU-regeringen over inzet van de politiemacht op de Balkan. Volgende week dinsdag spreekt hij hierover in Den Haag met premier Wim Kok en minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen.

Het plan was dat de politiemacht van 5.000 agenten van de EU pas volgend jaar inzetbaar zou zijn. Maar Solana denkt dat al in juli ongeveer duizend EU-agenten in Bosnië gestationeerd kunnen worden. De EU-politiemacht zou de taak kunnen overnemen van de politiemacht van de Verenigde Naties in Bosnië, waarvan het mandaat in juni afloopt.

Solana ziet weinig in het plan van de Spaanse premier José Maria Aznar om de Europese militaire interventiemacht in te zetten voor terreurbestrijding. Aznar, huidig EU-voorzitter, zei deze week in het Europees Parlement een voorstel over terrorismebestrijding door EU-militairen aan de regeringen te zullen voorleggen.

De interventiemacht van 60.000 militairen moet volgens plan net als de politiemacht volgend jaar voor inzet gereed zijn. Tot nu toe is uitsluitend het afdwingen en het handhaven van vrede voorzien als taak voor deze militaire macht. Op zijn vroegst in 2012 beschikt de militaire macht over alle middelen om deze taak volledig te kunnen uitvoeren.

Bestrijding van terrorisme is volgens Solana niet in eerste instantie een militaire taak. Hij zei gisteren niet precies te weten waaraan Aznar denkt. Solana denkt dat de EU terrorisme het best kan bestrijden door nauwere samenwerking van politie, justitie en financiële opsporingsdiensten binnen de EU. Aznar beschouwt terrorismebestrijding als een hoofdpunt van het Spaanse EU-voorzitterschap, dat tot juli duurt.

Hoewel Aznar en Solana beiden Spanjaarden zijn, spreken zij elkaar zelden. Politiek zijn ze tegenstanders. Solana was socialistisch minister van Buitenlandse Zaken, Aznar leidt de Spaanse conservatieve partij.

De Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld pleitte vorige maand tijdens een bezoek aan de NAVO in Brussel voor een gewapende politiemacht onder leiding van de EU. Dat zou volgens hem het werk van de NAVO troepenmacht SFOR kunnen verlichten.

    • Ben van der Velden